Tin tức

Những điểm mới nhiều người chưa biết về lương tối thiểu vùng 2018

Từ ngày 01/01/2017, Nghị định 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2017 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành
06/08/2019
Đọc tiếp

Những điểm mới nhiều người chưa biết về lương tối thiểu vùng 2017

Từ ngày 01/01/2017, Nghị định 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2017 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành
06/08/2019
Đọc tiếp

Kinh nghiêm làm quyết toán thuế năm 2019

Từ ngày 01/01/2017, Nghị định 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2017 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành
06/08/2019
Đọc tiếp